τετρακοσιοστός

τετρακοσιοστός
-ή, -ό / τετρακοσιοστός, -ή, -όν, ΝΜΑ, και τετρακοστός, -ή, -όν, Μ
αυτός που έχει σε μια σειρά ή τάξη τη θέση τού αριθμού τετρακόσια
νεοελλ.
το ουδ. ως ουσ. το τετρακοσιοστό
το ένα από τα τετρακόσια ίσα μέρη στα οποία διαιρέθηκε ένα πράγμα
αρχ.
το θηλ. ως ουσ. ἡ τετρακοσιοστή
φόρος για το 1/400.
[ΕΤΥΜΟΛ. < τετρακόσιοι + κατάλ. -οστός (πρβλ. διακοσι-οστός)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • τετρακοσιοστός — four hundredth masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τετρακοσιοστός — ή, ό τακτ. αριθμ. 1. αυτός που έχει σε σειρά τη θέση του αριθμού 400. 2. το ουδ.ως ουσ., το τετρακοσιοστό ένα από τα τετρακόσ(ι)α ίσα μέρη στα οποία διαιρέθηκε ένα πράγμα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • τετρακοσιοστόν — τετρακοσιοστός four hundredth masc acc sg τετρακοσιοστός four hundredth neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τετρακοσιοστοῦ — τετρακοσιοστός four hundredth masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τετρακοσιοστῷ — τετρακοσιοστός four hundredth masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Griechische Zahlwörter — Griechische Zahlwörter, die zumeist über das Lateinische aus dem Altgriechischen vermittelt wurden, sind wie Präpositionen Wortbestandteil vieler deutscher und internationaler Fach und Lehnwörter. Zur Zahlenschreibung der antiken Griechen siehe… …   Deutsch Wikipedia

  • τετρακοστός — ή, όν, Μ βλ. τετρακοσιοστός …   Dictionary of Greek

  • τετρακοσιοστῶι — τετρακοσιοστῷ , τετρακοσιοστός four hundredth masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”